Nhiều tác phẩm VHNT nhưng ít tiếng vang

ANTD.VN - Ngày 12-1 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác VHNT và triển khai nhiệm vụ 2017”.

Năm 2016, tình hình sáng tác VHNT của cả nước có sự phát triển tích cực. Số lượng các tác phẩm VHNT nhiều; trong đó đã xuất hiện một số tác phẩm có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động VHNT vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, số lượng tác phẩm hàng năm xuất hiện nhiều nhưng chưa có tác phẩm gây tiếng vang, tạo thành sự kiện lớn trong đời sống văn học, nghệ thuật, xã hội; tình trạng nghiệp dư hóa trong sáng tác chưa được khắc phục.

Nhiều tác phẩm VHNT nhưng ít tiếng vang ảnh 1

Các tác phẩm VHNT theo dòng chủ lưu, chính thống ít được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi; phải cạnh tranh với các tác phẩm VHNT thị trường, câu khách. Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT Việt Nam cho biết, trong năm 2017, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động chuyên môn như: hội thảo, tổ chức các cuộc thi sáng tác và các trại sáng tác… để thúc đẩy đội ngũ văn nghệ sỹ sáng tác, nghiên cứu các công trình lý luận và quảng bá tác phẩm.