Rà soát, bổ sung thông tin công dân Việt Nam ở nước ngoài vào CSDL quốc gia về dân cư

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 672/UBND-NC về việc rà soát, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin công dân Việt Nam học tập, làm việc, lao động, cư trú ở nước ngoài vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.