Xây dựng Đề án bảo tồn Hát Xoan

  • 13/11/2013 07:29
  • 0 bình luận
  • Yên Vân
  • In bài
ANTĐ - Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (giai đoạn 2013-2020) vừa chính thức được phê duyệt. 
Xây dựng Đề án bảo tồn Hát Xoan ảnh 1

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ tiến hành đào tạo lớp nghệ nhân kế cận tại các phường Xoan gốc, khôi phục lại các lễ hội, tục lệ Hát Xoan truyền thống xây dựng thành không gian văn hóa Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; tiếp tục đầu tư tu bổ, phục hồi cho các di tích còn lại gắn với Hát Xoan. Cũng theo Đề án này, giai đoạn 2013-2015 sẽ tăng cường công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa và số hoá các bài Xoan, những sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn với không gian văn hóa Hát Xoan.  

Tin cùng chuyên mục