Hà Nội lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thành phố Hà Nội lần thứ 10 - năm 2021.
Việc đánh giá hồ sơ xét tặng danh hiệu được xem xét theo quy định

Việc đánh giá hồ sơ xét tặng danh hiệu được xem xét theo quy định

Theo đó, Hội đồng gồm 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có trách nhiệm đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, Cổng thông tin điện tử hoặc báo ngành, địa phương trong thời gian 7 ngày làm việc; xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu theo quy định; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đạt từ 80% phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

Hiện, Hội đồng đã nhận được 48 hồ sơ đề nghị xét tặng từ các Hội đồng cấp cơ sở.