Trưng bày sách lý luận chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tác giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là " Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" và "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" (tái bản lần thứ hai - 2012) đang được NXB Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày tại triển lãm " Sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ".

Trưng bày "Sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" diễn ra tại trụ sở nhà xuất bản, số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoạt động trưng bày "Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" giới thiệu với cán bộ, đảng viên và nhân dân các cuốn sách lý luận, chính trị của Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã biên tập, xuất bản và phát hành.

Trưng bày sách lý luận chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tác giả ảnh 1

Một góc trưng bày sách lý luận chính trị.

Sách được sắp xếp, trưng bày theo các lĩnh vực: Sách Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sách Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Sách về lĩnh vực kinh tế; Sách về lĩnh vực văn hóa, xã hội; Sách đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Sách về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Tiêu biểu là các ấn phẩm: "Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" (GS.TS Nguyễn Phú Trọng - Chủ biên - 2008), "Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay" (Hội đồng Lý luận Trung ương - 2009), "Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng" (PGS.TS Phạm Văn Linh, TS. Nguyễn Tiến Hoàng - 2011), "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" (GS.TS Nguyễn Phú Trọng - tái bản lần thứ hai - 2012); "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra" (GS.TS Nguyễn Xuân Thắng)...

Trưng bày sách lý luận chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tác giả ảnh 2

Các đại biểu tham quan trưng bày

Sau buổi khai mạc, khu vực trưng bày sách tiếp tục mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 20/11/2021. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu giữa tác giả với cán bộ, học viên, sinh viên một số cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Tại phố sách Hà Nội 19/12, Nhà xuất bản trưng bày sách lý luận, chính trị kết hợp tổ chức giao lưu tác giả và bạn đọc yêu thích sách.