Hà Nội chính thức điều chỉnh viện phí

ANTĐ - UBND TP vừa ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Hà Nội. 

Theo đó, điều chỉnh giá 1.349 dịch vụ kỹ thuật y tế theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND, của HĐND TP Hà Nội. Đồng thời, bổ sung giá 135 dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Hà Nội. Giá dịch vụ kỹ thuật y tế của các bệnh viện tuyến trên được áp dụng cho các bệnh viện tuyến dưới, kể cả dịch vụ kỹ thuật của các chuyên khoa đầu ngành thuộc bệnh viện hạng II thì được áp dụng mức thu của bệnh viện hạng I. Quy định này chỉ áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc Hà Nội gồm bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; Trung tâm chuyên khoa có khám bệnh, chữa bệnh; phòng khám đa khoa khu vực; nhà hộ sinh; Trạm y tế xã, phường, thị trấn.