Tuần phim đặc biệt tại Rạp chiếu phim điện ảnh Quân đội Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL tổ chức "Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam và 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Trong khuôn khổ Tuần phim, các tác phẩm điện ảnh phim truyện và phim tài liệu trình chiếu có chủ đề về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; con đường thống nhất đất nước gian khổ và hào hùng của dân tộc.

Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển bền vững của đất nước hiện nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Cảnh trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Cảnh trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Các tác phẩm được trình chiếu trong Tuần phim gồm: phim tài liệu "Hóa giải", phim truyện "Khúc mưa" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; phim tài liệu "Ngày cuối của chiến tranh" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim truyện "Sinh mệnh" do Công ty Cổ phần phim truyện I sản xuất; phim tài liệu "Sống và kể lại" của Trung tâm Tài liệu và phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất; phim truyện "Cha cõng con" của Tứ Vân Media sản xuất; phim tài liệu "Còn lại với thời gian" của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim truyện "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" do Công Ty TNHH MTV Phương Nam Phim, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh và Galaxy sản xuất.

Theo kế hoạch, Tuần phim sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27-4-2023 tại rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, Hà Nội.