Thêm giải pháp để bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số và công nghệ số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Ngày 14-12-2020 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Bản quyền số, nhằm bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số và công nghệ số trong thời đại 4.0.

Trung tâm Bản quyền số có chức năng tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan để nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao, tư vấn dịch vụ về khai thác và bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số, công nghệ số góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên cách mạng 4.0.

Thêm giải pháp để bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số và công nghệ số ảnh 1

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi lễ

Trung tâm có các giải pháp công nghệ giúp các đối tác có sản phẩm cần bảo vệ có thể theo dõi tình trạng sản phẩm theo thời gian thực, bên cạnh đó là cung cấp công cụ giúp các đơn vị quản lý nhà nước thực hiện chức năng giám sát và bảo vệ bản quyền trong môi trường số.

Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm bao gồm: nghiên cứu, phát triển, tư vấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động khai thác và bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số, công nghệ số tại Việt Nam; Dịch vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông: tư vấn, chuyển giao công nghệ, phân phối bản quyền, tham gia tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo, hội nghị về bản quyền nội dung số, truyền thông số và công nghệ số.

Thêm giải pháp để bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số và công nghệ số ảnh 2

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam (phải) ký kết hợp tác với Trung tâm Bản quyền số

Tại buổi lễ, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, việc vi phạm bản quyền đang diễn ra thường xuyên, liên tục. Việc Trung tâm Bản quyền số ra đời sẽ giúp các đối tác bảo vệ tác quyền và khai thác các tác phẩm một cách đúng luật, hiệu quả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam nhận định Trung tâm Bản quyền số ra đời là "một bước tiến của văn minh, một bước tiến của luật pháp".