Ra mắt cuốn sách về quy hoạch không gian biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuốn sách “Quy hoạch không gian biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững” sẽ góp phần cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn để các ngành tư vấn và thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu của Chính phủ trong quản trị biển, vùng bờ và đại dương của quốc gia.

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức lễ giới thiệu sách “Quy hoạch không gian biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững” và chuyển giao Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử.

Tác phẩm của nhóm tác giả Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành; Giáo sư Fredmund Malik; Tiến sĩ Nam Nguyễn.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần, giới thiệu đến bạn đọc những vấn đề lý luận chung nhất về quy hoạch không gian biển (nội hàm khái niệm, vai trò, mục đích, cách thức...); phân tích một số phương pháp cơ bản trong đánh giá, quy hoạch không gian biển; những kinh nghiệm của một số quốc gia; đánh giá mô hình quy hoạch không gian biển bờ Tây Vịnh Bắc Bộ và một số đề xuất.

Ra mắt cuốn sách về quy hoạch không gian biển ảnh 1

Cuốn sách "Quy hoạch không gian biển"

Với cách tiếp cận mới, chủ yếu sử dụng nguồn tư liệu quốc tế, cuốn sách “Quy hoạch không gian biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững” đã phân tích, trình bày hết sức ngắn gọn, cô đọng những nội dung cốt yếu xung quanh nội hàm “Quy hoạch không gian biển” để cung cấp cho bạn đọc những nhận thức đúng về một vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay.

Đặc biệt, cuốn sách lựa chọn mô hình nghiên cứu điển hình - một phương pháp nghiên cứu khoa học đặc trưng của các công trình quốc tế, đã mang lại cho bạn đọc những nhận thức cụ thể, thiết thực, mà ở đây là mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ chủ yếu thuộc địa bàn hai địa phương là thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Cuốn sách sử dụng nhiều hộp thông tin, bảng, biểu đồ... được trình bày đẹp, tạo ấn tượng, thu hút bạn đọc học tập, tham khảo và tìm hiểu. Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang stbook.vn và thuviencoso.vn.