NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI "CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH" TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI "CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH" TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ANTD.VNChiếu rọi lại lịch sử, ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, lúc bấy giờ là Giám đốc Công an Khu XII. 75 năm trôi qua, lá thư đã ngả màu theo thời gian, nhưng những lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân vẫn ấm nóng tình cảm, sự quan tâm của Người luôn hàm chứa ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói, tư tưởng về cán bộ, công tác cán bộ Công an nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến từ rất sớm.

Từ đó về sau, trong nhiều phát biểu, bài viết, Thư gửi đến lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa ra những tiêu chí cần có ở người cán bộ, chiến sĩ Công an hết sức toàn diện, hệ thống; là ngọn đuốc soi đường, định hướng cho lực lượng Công an nhân dân từng bước xây dựng, phát triển, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo” - Lời dạy của Người là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện thì mới có cơ sở để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng trong Công an nhân dân

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng trong Công an nhân dân

ANTD.VN -  Ngày 14-10, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Muốn dân tin yêu thì Công an nhân dân phải “thực sự trong sạch, vững mạnh”

Muốn dân tin yêu thì Công an nhân dân phải “thực sự trong sạch, vững mạnh”

ANTD.VN - Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nhấn mạnh, để Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Vinh dự, tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh; được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhìn lại, những lời huấn thị, căn dặn, bài học lịch sử vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời đại. Kế thừa và tiếp nối, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã dùng thuật ngữ “thực sự trong sạch, vững mạnh” để nhấn mạnh, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đặt trong tổng thể chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị “trong sạch, vững mạnh”, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này.
Cải cách tư pháp đóng góp quan trọng vào các chương trình, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước

Cải cách tư pháp đóng góp quan trọng vào các chương trình, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước

ANTD.VN - Sáng 18-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo, cho ý kiến vào Đề án “Các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật” do Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Hội nghị cũng đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kiên định đường lối đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kiên định đường lối đổi mới ở Việt Nam hiện nay

ANTD.VN - Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” có tính định hướng rất cao. Bên cạnh tính định hướng là thái độ kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi luận điệu sai trái, bóp méo; đồng thời kiên định, kiên trì bảo vệ mục tiêu và đường lối chính trị mà đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta đã lựa chọn.
Giữ vững thế chủ động, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh

Giữ vững thế chủ động, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh

ANTD.VN -  Trong 12 nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), tôi tham gia ý kiến về giải pháp 11: “Củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết đấu tranh và giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Đảng bộ Công an Hà Nội có đóng góp quan trọng trong thành tích chung của Thành phố

Đảng bộ Công an Hà Nội có đóng góp quan trọng trong thành tích chung của Thành phố

ANTD.VN - Chiều 29-10, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ  lần thứ 2 khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương …
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt kết quả cao

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt kết quả cao

ANTD.VN -   Sáng 1-3, UBND thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017 của các Ban chỉ đạo  (BCĐ) 138; BCĐ 197; BCĐ phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm.
"Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

"Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

ANTD.VN - Là khẩu hiệu hành động của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đặt ra trong năm 2017 và được thống nhất thông qua tại Lễ ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 vừa được tổ chức.
Xứng danh đơn vị "Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu"

Xứng danh đơn vị "Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu"

ANTD.VN - Ngày 24-2, CAQ Ba Đình, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai công tác Đảng năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, đại diện chỉ huy phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội...
Dâng lên Bác những chiến công

Dâng lên Bác những chiến công

ANTD.VN - Sáng 24-2, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chuyến đi về nguồn dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử K9, Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).
Đổi mới các nội dung thi đua để tạo sức lan tỏa sâu rộng

Đổi mới các nội dung thi đua để tạo sức lan tỏa sâu rộng

ANTD.VN - Ngày 23/2, Cụm thi đua Văn phòng các Đảng ủy khối và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP.
Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo

Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo

ANTD.VN -  Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc CATP Hà Nội, tại lễ ký giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2017 của Cụm thi đua số 8, CATP diễn ra vào sáng nay (22-2), tại CAH Quốc Oai - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8.
Quyết tâm củng cố quan hệ gắn kết lịch sử Việt Nam - Cuba

Quyết tâm củng cố quan hệ gắn kết lịch sử Việt Nam - Cuba

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng trong chuyến thăm chính thức Cuba vừa có buổi tiếp kiến Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng José Ramón Machado Ventura.