Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Ngày 28-2, CATP Hà Nội tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, và giao ban công tác Xây dựng lực lượng quý I - 2017.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị quan trọng này có các đồng chí đại diện lãnh đạo Cục Công tác Chính trị CAND, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và các đơn vị trực thuộc CATP.

Tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Sau phát biểu khai mạc của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đã phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong CATP. Cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp và toàn thể CBCS đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS Công an Thủ đô.

Đại tá Đào Thanh Hải phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP đã nêu một số nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động. Trước hết, CATP tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn lực lượng Công an Thủ đô học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của CBCS.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác XDLL quý I - 2017 CATP Hà Nội

Cùng với đó, xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS Công an Thủ đô.

Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS. Đồng thời, CATP sẽ đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS từng đơn vị.

Đại tá Đào Thanh Hải lưu ý: “Các đơn vị CATP cần đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, và giao cho Báo An ninh Thủ đô, Truyền hình An ninh Thủ đô (ATV), Chuyên mục Phát thanh truyền hình “Vì An ninh Thủ đô”, xây dựng các tin, bài, phóng sự, mở chuyên mục, diễn đàn về xây dựng phong cách, bản lĩnh, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử CAND; tổ chức các diễn đàn trao đổi về bản lĩnh nghề nghiệp, hướng dẫn kỹ năng ứng xử cho CBCS.

Kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp của những CBCS gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ; đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị, CBCS vi phạm điều lệnh, thiếu bản lĩnh, có tư thế, tác phong ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và công dân.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

Đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP Hà Nội trong quý I - 2017, Đại tá Đào Thanh Hải thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP nêu rõ: “CATP tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Thông qua các hoạt động, lực lượng CATP Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, tư thế, tác phong, ý thức vì nhân dân phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP nhấn mạnh trong công tác xây dựng Đảng, CATP đã triển khai sâu rộng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch thực hiện Chương trình 04-CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020” trong Đảng bộ CATP.

Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức Đảng trong Đảng bộ CATP đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên cùng nhiều nội dung quan trọng khác...

Đối với hoạt động của các đoàn thể, quần chúng, Đại tá Đào Thanh Hải đánh giá, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn CATP đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác được cấp trên giao phó, nhất là trong các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP cũng biểu dương những kết quả nổi bật trong các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; điều lệnh, quân sự, võ thuật; công tác tổ chức và quản lý cán bộ; bảo vệ lực lượng; đào tạo, tuyển sinh, tuyển dụng; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... và một số công tác quan trọng khác của CATP Hà Nội được thực hiện trong quý I - 2017.

Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng lực lượng  

Được sự phân công của Giám đốc CATP, Đại tá Trần Hải Quân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã báo cáo kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý cán bộ của CATP trong quý I - 2017.

Lần lượt sau đó, đại diện các đơn vị trong lực lượng CATP đã trình bày tham luận về những kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; thanh tra, kiểm tra, phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng tại các đơn vị trong lực lượng CATP; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thực thi nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp phòng ngừa sai phạm trong các hoạt động điều tra; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong tuần tra, kiểm soát giao thông; nắm tình hình, phòng ngừa sai phạm trong CBCS; các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý CBCS, phòng ngừa sai phạm...

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng lực lượng của các đơn vị trong quý I - 2017.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cũng đã nghiêm khắc phê bình một số đơn vị còn tồn tại, khuyết điểm trong công tác Xây dựng lực lượng, và yêu cầu sớm chấn chỉnh, khắc phục.

Chỉ rõ, công tác quản lý cán bộ rất quan trọng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đề nghị chỉ huy các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác này và thường xuyên thanh tra, kiểm tra trong năm 2017; cùng với đó, tổ chức triển khai có hiệu quả những chuyên đề công tác tổ chức cán bộ. Kịp thời phát hiện, nhân điển hình tiên tiến những tấm gương CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ và xử lý nghiêm những vi phạm, sai phạm. “Chỉ huy Công an các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ cần quản lý chặt chẽ CBCS, không để xảy ra những sai phạm, vi phạm kỷ luật của ngành Công an và của CATP. Quan tâm thực hiện tốt công tác rà soát, bổ nhiệm cán bộ sao cho phù hợp với thực tế nhiệm vụ công tác của đơn vị” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Trên cơ sở cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị CATP nghiêm túc thực hiện, gắn với việc thực hiện “Năm kỷ cương, hành chính” của thành phố phát động.

Nhiều vấn đề khác liên quan đến công tác giải quyết chính sách, quản lý, đào tạo và tổ chức cán bộ cũng được Giám đốc CATP nêu rõ và gợi mở hướng thực hiện cho các đơn vị... Nhấn mạnh: năm 2017 CATP sẽ thực hiện nhiều đề án quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng, tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp trong CATP, người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các mặt công tác này, đồng thời phân rõ trách nhiệm chỉ huy các đơn vị, để xây dựng lực lượng CATP Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy - HĐND - UBND TP và mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô giao phó.