Đổi mới các nội dung thi đua để tạo sức lan tỏa sâu rộng

ANTD.VN - Ngày 23/2, Cụm thi đua Văn phòng các Đảng ủy khối và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP.

Năm 2016, 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua Văn phòng các Đảng ủy khối và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ, Thường trực cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đồng thời là cầu nối giữa cơ quan Đảng với các cơ quan khác, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thông qua dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Cụm thi đua; kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Các đơn vị trong Cụm thi đua Văn phòng các Đảng ủy khối và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2017

Đánh giá cao chương trình, kế hoạch năm 2017 của Cụm, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy HàHà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường đổi mới nội dung, hình thức thi đua. Trong đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng"; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ; “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của thành phố; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cán bộ Đảng viên, nhân viên trong hệ thống văn phòng cấp ủy.  

Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên ý thức được ý nghĩa quan trọng của công tác thi đua, coi đây là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng gắn với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP cảm ơn sự phối hợp hành động của các đơn vị trong toàn Cụm đã giúp Văn phòng Đảng ủy CATP nói riêng, Đảng ủy CATP nói chung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy CATP đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Văn phòng Đảng ủy CATP với vai trò Cụm trưởng cần tăng cường các hoạt động giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong toàn Cụm để tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua hơn nữa.