Cụm thi đua số 1 - Bộ công an:

"Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

  • 27/02/2017 07:39
  • 0 bình luận
  • Hải Như
  • In bài
ANTD.VN - Là khẩu hiệu hành động của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đặt ra trong năm 2017 và được thống nhất thông qua tại Lễ ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 vừa được tổ chức.

"Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" ảnh 1Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua

7 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 gồm Văn phòng Bộ Công an, Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Viện chiến lược và Khoa học Công an, Cục Tài chính, Thanh tra Bộ và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua.

Trong đó, 100% đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an” và 1 đơn vị đăng ký đạt “Cờ thi đua của Chính phủ”; 100% đơn vị cấp phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% Đảng bộ - bộ phận, chi bộ trực thuộc các Đảng bộ phấn đấu đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Các đơn vị đã thống nhất nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Cụm thi đua số 1, tập trung vào những nội dung chính bao gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, ngành Công an phát động; thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”... 

Tin cùng chuyên mục