Xuân Bắc làm Đại sứ nước sạch môi trường nông thôn

(ANTĐ) -  Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học cho biết sáng qua 30-11. Theo đó, nghệ sỹ hài Xuân Bắc được chọn vào vai trò Đại sứ thiên chí của Dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) giai đoạn 2010-2011” thuộc Bộ NN&PTNT.

Xuân Bắc làm Đại sứ nước sạch môi trường nông thôn

(ANTĐ) -  Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học cho biết sáng qua 30-11. Theo đó, nghệ sỹ hài Xuân Bắc được chọn vào vai trò Đại sứ thiên chí của Dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) giai đoạn 2010-2011” thuộc Bộ NN&PTNT.

Với vai trò là một đại sứ thiện chí, nghệ sỹ Xuân Bắc sẽ tham gia các hoạt động  truyền thông tại chỗ, các sự kiện của chương trình NS&VSMTNT trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tuyên truyền, kêu gọi sự tham gia và hành động của cả cộng đồng đối với vấn đề này. “Thông qua các hoạt động này, nghệ sỹ Xuân Bắc sẽ chung tay để thông điệp NS&MTNT được lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực, đặc biệt với đối tượng là cư dân nông thôn và trẻ em”, Thứ trưởng Đào Xuân Học nói.

Nghệ sỹ Xuân Bắc cũng đã cam kết làm hết sức mình, việc đầu tiên là tuyên truyền nâng cao nhận thức về NS&VSMTNT cho người dân nông thôn để người dân dần thay đổi được hành vi của mình với mong muốn người dân nông thôn có nguồn nước sạch hơn, đặc biệt là sử dụng nguồn nước có hiệu quả...

Hải Dương