Xây dựng network trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

ANTD.VN - Thứ trướng Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam đã nhấn mạnh điều này tại buổi tiếp thân mật Giáo sư Trần Ngọc Anh - Giám đốc Nhóm Sáng kiến Việt Nam cùng các thành viên. 

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam mong muốn Nhóm Sáng kiến Việt Nam có nhiều hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực cho quê hương, đất nước; trong đó tập trung vào một số việc cụ thể như xây dựng một network trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nhằm kết nối với các trường đại học, các tổ chức trong nước và các chuyên gia kiều bào...