Ưu đãi sản xuất chíp sinh học phục vụ ngành y

ANTĐ - Chính phủ  vừa đồng ý dự án “Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất chíp sinh học phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý”.

Dự án sẽ sản xuất sản phẩm Biochip (tim mạch, phát hiện các bệnh: lao, ung thư, khiếm thính bẩm sinh...) với quy mô 360.000 chip/năm. Các sản phẩm Biochip hiện đã và đang được ứng dụng tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong nước.

Dự án trên được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối  hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật.