Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 1Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 2Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 3Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 4Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 5Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 6Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 7Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 8Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 9Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 10Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 11Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 12Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 13Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 14Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 15Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 16Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 17Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 18Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 19Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea ảnh 20

Tổng thống Putin lái xe thị sát cầu Crimea

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã lái xe băng qua cầu Crimea bắc ngang eo biển Kerch. Ông ra lệnh cho các đơn vị chuyên môn nhanh chóng đưa cây cầu hoạt động bình thường trở lại, sau khi công trình giao thông này bị tấn công hôm 8/10 vừa qua.