Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 1Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 2Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 3Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 4Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 5Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 6Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 7Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 8Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 9Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 10Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 11Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 12Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 13Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 14Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 15Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 16Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát ảnh 17

Đức chuyển thêm pháo phòng không Gepard cho Ukraine để diệt UAV tự sát

ANTD.VN - Đức sẽ gửi thêm 7 pháo tự hành phòng không Gepard cho Ukraine, bên cạnh 30 cỗ pháo cùng loại mà Berlin viện trợ trước đó. Có trong tay loại vũ khí này sẽ giúp Kiev đối phó hiệu quả với đòn đánh từ UAV tự sát đối phương.