Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 2Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 3Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 4Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 5Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 6Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 7Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 8Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 9Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 10Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 11Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 12Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 13Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 14Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 15Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma ảnh 16

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tiêm kích tàng hình không người lái (UAV) Kizilelma

ANTD.VN - UAV tàng hình Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ở độ cao thấp. Gần đây, những vũ khí, đặc biệt là UAV chiến đấu doThổ Nhĩ Kỳ phát triển luôn được đánh giá cao trong thực chiến.