Thông báo Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017

ANTD.VN - Thực hiện Thông tư số 129/2015/NĐ-CP ngày 15-12-2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ (CDTHNV) tham gia CAND năm 2017. 

Căn cứ chỉ tiêu Bộ Công an giao CATP Hà Nội tuyển chọn 570 chỉ tiêu tuyển chọn CDTHNV tham gia CAND trên địa bàn thành phố (CATP Hà Nội: 300 chỉ tiêu; Bộ tư lệnh Cảnh vệ: 21 chỉ tiêu; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: 40 chỉ tiêu; Cục An ninh điều tra: 4 chỉ tiêu; Văn phòng Cảnh sát điều tra: 5 chỉ tiêu; Cảnh sát PC&CC Hà Nội: 200 chỉ tiêu).

CATP Hà Nội thông báo tuyển chọn CDTHNV tham gia CAND trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 như sau: 

I. Đối tượng, tiêu chuẩn

1. Đối tượng

1.1. Công dân nam có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, độ tuổi: từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn CDTHNV, CATP không tuyển những trường hợp đã có vợ và những trường hợp đã hoàn thành Nghĩa vụ Quân sự.

1.2. Tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ: độ tuổi từ 18-22 tuổi.

1.3. Thời gian phục vụ có thời hạn trong CAND là 3 năm (36 tháng).

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn sức khỏe: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 3-11-2009 của Bộ Công an - Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn CDTHNV tham gia CAND.

+ Về thể lực: Chiều cao từ 1,62m đến 1,95m; cân nặng: 47kg trở lên.

+ Không có đặc điểm về dị hình, dị dạng.

2.2 Tiêu chuẩn văn hóa: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông

2.3. Về tiêu chuẩn chính trị: Thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

2.4. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Địa điểm, nơi đăng ký sơ tuyển và nhận hồ sơ

Địa điểm đăng ký tuyển chọn tại công an các quận, huyện, thị xã (nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú) từ ngày 22-11-2016 đến hết ngày đăng ký theo thời gian cụ thể của Hội đồng nghĩa vụ quận sự của quận, huyện, thị xã.

Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị và công dân trao đổi với Phòng Tổ chức cán bộ - CATP Hà Nội (Đội đào tạo: 069.219.6027-069.219.6285) để được hướng dẫn giải đáp.