Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND: Cần hội đủ 5 nhóm tiêu chuẩn

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo đó, đối tượng được tuyển chọn gồm: công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Quy định mới cũng nêu rõ, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên. 

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ 5 nhóm tiêu chuẩn. Trong đó, phải có lý lịch rõ ràng; Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm; Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an; Tốt nghiệp THPT (các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp THCS, Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định...