Thăm dò khảo cổ học tại di tích lịch sử Bạch Đằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò khảo cổ tại một số khu vực thuộc di tích lịch sử Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thăm dò khảo cổ tại các khu vực: Bãi cọc Yên Giang, bãi cọc Đồng Vạn Muối, đền Trung Cốc và bãi cọc Đồng Má Ngựa.

Dự án khai quật sẽ diễn ra từ ngày 27-4 đến ngày 27-6 trên diện tích 200m2 gồm khu vực bãi cọc Yên Giang 100m2, khu vực bãi cọc Đồng Vạn Muối 50m2, khu vực đền Trung Cốc và bãi cọc Đồng Má Ngựa 50m2.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu, những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất một tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò nói trên đúng với nội dung Quyết định.