Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  • 14/07/2017 12:39
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 14-7, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2010-2015 và ký kết Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy CATP và UBKT 30 quận, huyện và thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Trần Quang Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự, phát biểu khai mạc. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đào Thanh Hải Phó Bí thư Đảng ủy và Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: Công tác kiểm tra giám sát của Đảng là một trong những chức năng, nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội, UBKT 30 quận, huyện, thị ủy đã thực hiện tốt yêu cầu kiểm tra Đảng. Các đơn vị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy cấp trên những nhiệm vụ cụ thể, giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ các cấp, giúp Đảng ủy các đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Khẳng định những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATP với UBKT 30 quận, huyện, thị ủy trong nhiệm kỳ 2010-2015, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng nêu rõ tồn tại, nguyên nhân và nêu xuất một số giải pháp. Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thời gian chỉ rõ những hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Phối hợp chặt chẽ, nâng cao công tác Đảng

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: Việc thực hiện những nội dung trong Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATP với UBKT 30 quận, huyện và thị ủy trong thời gian qua đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Hai đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy CATP và Thường trực các quận, huyện, thị ủy về thực hiện nghiêm nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; luôn đổi mới về phương pháp kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao có chất lượng, hiệu quả.

Ủy Ban kiểm tra Đảngủy CATP Hà Nội đã thực hiện tốt những nội dung đã ký kết và chủ động thường xuyên phối hợp với UBKT 30 quận, huyện và thị xã trên tất cả các mặt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng. UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội phân công thành viên của UBKT Đảng ủy CATP theo dõi phụ trách địa bàn Đảng bộ Công an các quận, huyện, thị xã và phối hợp với UBKT các quận, huyện và thị ủy, trao đổi thông tin thông qua chương trình làm việc khi có kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Công an các quận, huyện thị xã.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ảnh 2

Đồng chí Trần Quang Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ rõ những bài học, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng

Việc trao đổi thông tin 2 chiều giữa UBKT các quận, huyện, thị ủy với UBKT Đảng ủy CATP được thực hiện nghiêm, theo đúng quy định. Với tinh thần hợp tác, tạo điều kiện cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, UBKT Đảng ủy CATP và UBKT 30 quận, huyện, thị ủy đã chủ động trao đổi thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên và tổ chức Đảng bộ Công an các quận, huyện và thị ủy.

Đối với UBKT 30 quận, huyện và thị ủy căn cứ nội dung Quy chế phối hợp đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với Đảng bộ Công an các quận, huyện và thị xã. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và 1 năm, UBKT các quận, huyện và thị ủy đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tình hình kết quả thực hiện Quy chế phối hợp và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát cho thời gian tiếp theo.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp, UBKT các quận, huyện và thị ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với Đảng bộ Công an các quận, huyện và thị xã. UBKT Đảng ủy CATP và UBKT 30 quận, huyện, thị ủy đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết hiệu quả tố cáo, khiếu nại, kỷ luật của Đảng.

UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và UBKT 30 quận, huyện và thị ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, góp phần giáo dục ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ luật của Ngành. Đảng ủy CATP đã tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong đó có các nội dung liên quan.

Nâng tầm công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới

Dưới sự điều hành của Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội, lần lượt các đại diện của UBKT các đơn vị gồm Thanh Trì, Sơn Tây, Ứng Hòa …đã trình bày tham luận liên quan đến công tác phối hợp với UBKT Đảng ủy CATP trong việc kiểm tra, giám sát các Đảng bộ trực thuộc nằm trong quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, báo cáo tham luận của các đại biểu đã tâp trung làm rõ những kết quả, thành tích cũng như chỉ ra tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đã được hội nghị đánh giá cao, coi đây là sự góp ý, bổ sung quan trọng cho Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và UBKT 30 quận, huyện và thị ủy trong giai đoạn mới 2015-2020.  

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ảnh 3

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương biểu dương UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội đã thực hiện tốt, hiệu quả vai trò kiểm tra, giám sát

Đồng chí Trần Quang Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy biểu dương những kết quả của UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và UBKT 30 quận, huyện, thị ủy trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của UBKT các đơn vị, đồng chí Trần Quang Cảnh cũng nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi còn hình thức, chưa sâu, chưa thực chất.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Quang Cảnh yêu cầu Đảng ủy các đơn vị cần coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. UBKT Đảng ủy CATP phối hợp chặt chẽ với UBKT 30 quận, huyện và thị ủy tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương những nhiệm vụ trong việc đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn; chủ động thực hiện những nội dung trong Điều lệ Đảng….

Nêu ra 8 bài học để UBKT các đơn vị tham khảo, đồng chí Trần Quang Cảnh yêu cầu UBKT các cấp cần chủ động vào cuộc từ nhiều nguồn thông tin; xác định đúng đối tượng vi phạm, đối tượng kiểm tra và nội dung kiểm tra để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ảnh 4

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các UBKT cấp trên đối với UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và UBKT 30 quận, huyện, thị ủy trong thời gian qua

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư biểu dương CATP Hà Nội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được CATP Hà Nội đẩy mạnh trong thời gian qua. Những kết quả Đảng ủy CATP Hà Nội đã đạt được có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong toàn quốc.

Đánh giá cao những ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư nhấn mạnh: UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và UBKT 30 quận, huyện và thị ủy có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, tham mưu cho Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Đồng tình với những tồn tại, bất cập, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư chỉ rõ những giải pháp để nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Nguyên tắc phối hợp kiểm tra giám sát của UBKT các cấp phải đảm bảo khách quan, hiệu quả. Vai trò của UBKT Công an các cấp phải giữ vai trò chủ động.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ảnh 5

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội ký Quy chế phối hợp với UBKT 30 quận, huyện, thị xã trong giai đoạn 2015-2020

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải trân trọng cảm ơn các đồng chí trong UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Thành ủy, UBKT 30 quận, huyện và thị xã… đã tham dự hội nghị quan trọng này. Đại tá Đào Thanh Hải cũng nêu xuất một số vấn đề để UBKT Đảng ủy CATP và UBKT 30 quận, huyện, thị ủy thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Cụ thể, duy trì tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, gắn với những phong trào của Thành ủy, Đảng ủy CATP, 30 quận, huyện, thị ủy phát động; đẩy mạnh học tập theo gương Bác Hồ; phát hiện, nhân rộng những cá nhân, mô hình cách làm hay trong các phong trào thi đua; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống… phòng ngừa sai phạm.

Tại Hội nghị, UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và UBKT 30 quận, huyện, thị ủy đã ký Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Bản Quy chế mới gồm 3 chương, 10 điều quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung và tổ chức thực hiện giữa các đơn vị.

Tin cùng chuyên mục