Tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản

(ANTĐ) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước cho đến khi có chỉ đạo mới.

Ngoài ra, Bộ TN-MT phải báo cáo thực trạng cấp phép thăm dò, khai thác các loại khoáng sản trên cả nước và những biện pháp cần chấn chỉnh tăng cường quản lý. Bộ Công Thương có nhiệm vụ báo cáo Quy hoạch và thực trạng khai thác, chế biến và xuất khẩu của từng loại khoáng sản hiện nay. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng báo cáo Quy hoạch và tình hình thực hiện khai thác, chế biến và xuất khẩu của từng loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng hiện nay, nêu rõ mặt được, chưa được và biện pháp chấn chỉnh.