Siết chặt việc thẩm định máy móc y tế xã hội hóa

  • 06/08/2014 07:17
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị y tế công lập trên địa bàn rà soát và xây dựng đề án xã hội hóa y tế, đề án khám chữa bệnh. 

Theo đó, các đơn vị xây dựng đề án xã hội hóa y tế phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Đối với trang thiết bị sử dụng công nghệ, kỹ thuật cao, đơn vị phải thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật cấp cơ sở, có chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn liên quan để thẩm định cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị hoặc xin ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn kỹ thuật trang thiết bị của Bộ Y tế. Ngoài ra, nếu sử dụng nhà, đất thuộc tài sản của Nhà nước để liên doanh, liên kết phải được sự chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền và xác định giá trị của tài sản, trích khấu hao theo quy định.

Tin cùng chuyên mục