Đề xuất tính giá viện phí mới vào năm 2024

Đề xuất tính giá viện phí mới vào năm 2024

ANTD.VN - Theo Thông tư mới về phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, cách tính viện phí sẽ được điều chỉnh vào giữa năm 2024.