Ra mắt dự án "Di sản kết nối" trị giá 500.000 bảng Anh

ANTD.VN -Với mục đích bảo tồn, phát triển, quảng bá di sản âm nhạc và phim của Việt Nam, Hội đồng Anh tại Việt Nam vừa công bố dự án “Heritage of Future Past” (Di sản kết nối), trị giá 500.000 bảng Anh (khoảng 16 tỷ đồng).

Dàn nhạc giao hưởng Seaphony (ảnh: Lune Production & Thảo Đặng)

“Heritage of Future Past” hay “Di sản kết nối” là dự án trong nằm khuôn khổ “Chương trình Văn hóa và phát triển của Hội đồng Anh tại Việt Nam”, được triển khai từ năm 2018 và kéo dài đến năm 2020. Dự án là một phần trong chuỗi chương trình Hội đồng Anh thực hiện nhằm kỉ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, dự án “Di sản kết nối” sẽ tập trung vào di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến giá trị di sản âm nhạc và phim chưa được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Trong khuôn khổ dự án, Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác như cộng đồng địa phương, viện nghiên cứu về di sản văn hóa ở trung ương và địa phương, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, để nghiên cứu, thu thập tài liệu, hỗ trợ tập huấn và nâng cao năng lực (bao gồm cả phương thức dạy truyền miệng), vận động chính sách và giáo dục, nhìn lại, khôi phục giá trị, và tiếp nối sáng tạo các di sản văn hóa trong thực tiễn đương đại…

Dự án nhằm mang đến cách tiếp cận di sản sáng tạo, cho phép các cộng đồng trực tiếp đóng góp và hưởng lợi từ việc bảo vệ và chia sẻ di sản văn hóa, từ đó thúc đẩy sự hiểu biết, ứng dụng và thụ hưởng các di sản văn hóa này trong đời sống hàng ngày ngay tại cộng đồng địa phương cũng như trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục khác.