Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015

ANTĐ - Mặc dù rất nỗ lực và liên tiếp được trang web chuyên về sắc đẹp nổi tiếng thế giới Missosology và các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao, thế nhưng, người đẹp Việt Nam - Phạm Hương đã không lọt vào Top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đang diễn ra tại Mỹ sáng nay, 21-12 (giờ Việt Nam). Cùng xem lại những hình ảnh đáng nhớ của Phạm Hương trên đất Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.
Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 1 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 2 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 3 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 4 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 5 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 6 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 7 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 8 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 9 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 10 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 11 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 12 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 13 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 14 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 15 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 16 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 17 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 18 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 19 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 20 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 21 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 22 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 23 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 24 Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 25