Nhiều dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mong đợi của người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023, tổ chức chiều 22-3, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 quận Đống Đa, Hà Nội khẳng định: Nhiều dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mong đợi của người dân.

Báo cáo Trung tâm tại hội nghị cho thấy, sau 1 năm thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, xác thực và định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, quận Đống Đa đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị toàn quận trong triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tính đến nay, quận Đống Đa đã bố trí 30 điểm khai thác dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của cấp trên. Trong đó tại quận có 2 điểm và 28 điểm tại cấp phường.

Nhiều dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mong đợi của người dân ảnh 1

CAQ Đống Đa ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các thủ tục hành chính

Đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số, tính từ thời điểm triển khai Đề án đến nay, toàn quận cấp được 50.415 thẻ căn cước công dân, trong đó cấp mới 29.672 trường hợp, cấp đổi 5.591 trường hợp và cấp lại 16.152 trường hợp. Đối với công tác xác thực định danh điện tử, toàn quận đã làm cho 154.897 tài khoản định danh.

Để góp phần thành công vào quá trình thực hiện Đề án, quận Đống Đa yêu cầu 100% cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường tiến hành cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng, phầm mềm, nguồn nhân lực, kinh phí để phục vụ và đảm bảo triển khai thực hiện…

Nhiều dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mong đợi của người dân ảnh 2

Nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích trong thực hiện Đề án 06 được khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 quận Đống Đa nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện trên địa bàn Quận thời gian qua cho thấy, Đề án 06 của Chính phủ đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của toàn dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở. Nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số quốc gia nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng có nhiều chuyển biến, đầy đủ và sâu sắc hơn. Người dân, doanh nghiệp là người thụ hưởng dần nhận thấy những tiện ích do chuyển đổi số và kết quả của Đề án 06 mang lại. Các cơ quan hành chính tăng cường công khai, minh bạch và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều dịch vụ công trực tuyến đáp ứng mong đợi của người dân nhất là các thủ tục thuộc 25 dịch vụ công thiết yếu, tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí của người dân và doanh nghiệp; Tạo lập những nền tảng, cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số; lực lượng Công an quận đã thu nhận, cấp thẻ CCCD gắp chíp điện tử, kèm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh, xác thực điện tử cho công dân trên địa bàn quận, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID…; thường xuyên cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, làm sạch dữ liệu về dân cư, đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ đạo của các cấp.

“Mặc dù đây là những nhiệm vụ phức tạp, triển khai trong thời gian gấp, liên quan đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Song, với sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo Quận và Ban Chỉ đạo 21 phường, năm 2022 Quận đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực”, Chủ tịch Lê Tuấn Định đánh giá.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 quận Đống Đa đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như công tác chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho triển khai Đề án. Có lúc, có nơi vẫn coi Đề án này là “của lực lượng Công an”, lo ngại ảnh hưởng mà thực hiện không thực chất, không mạnh dạn đổi mới…

Và nhấn mạnh, việc triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài, những khó khăn, thách thức phía trước còn nhiều. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 quận Đống Đa gợi mở nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chỉ rõ Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án số 06, đưa nội dung này trở thành công tác trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị.