Một đề tài khoa học nhiều ý nghĩa

(ANTĐ) - Ngày 23-6, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng Luật Tiếp cận thông tin”. Đề tài do PGS.TS Thái Vĩnh Thắng làm chủ nhiệm.
Một đề tài khoa học nhiều ý nghĩa ảnh 1
Mục đích của đề tài là nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về quyền tiếp cận thông tin trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay phục vụ việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin. Với những hệ thống tài liệu hết chức chặt chẽ và biện chứng, Hội đồng nghiệm thu khẳng định đề tài khoa học này là một công trình nghiên cứu với nhiều thông tin có giá trị khoa học, có giá trị thực tiễn cao và nhất trí nghiệm thu đề tài. Tuy nhiên, Hội đồng cũng chỉ ra những thiếu sót mà Ban Chủ nhiệm đề tài cần hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung để đề tài thực sự có hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.