Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 1Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 2Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 3Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 4Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 5Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 6Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 7Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 8Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 9Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 10Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 11Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 12Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 13Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 14Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 15Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 16Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 17Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 18Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc ảnh 19

Lãng đãng chiều đông Hà Nội qua các bức ảnh đen trắng giàu cảm xúc

ANTD.VN - Hôm nay, trong ngày đầu tiên đón cái rét đầu mùa, chiều đông Hà Nội lãng đãng thật đẹp, sống động, đầy kỷ niệm và suy tư qua những bức ảnh đen trắng đầy cảm xúc...