Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà NộiNgắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội

Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội

ANTD.VN - Những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) được trang hoàng tuyệt đẹp với không gian cổ tích của lễ Giáng sinh để chào đón du khách.