Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 1Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 2Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 3Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 4Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 5Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 6Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 7Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 8Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 9Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 10Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 11Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 12Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 14Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 15Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội ảnh 16

Ngắm không gian rực rỡ đón Giáng sinh sớm nơi phố cổ Hà Nội

ANTD.VN - Những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) được trang hoàng tuyệt đẹp với không gian cổ tích của lễ Giáng sinh để chào đón du khách.