Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 1Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 2Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 3Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 4Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 5Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 6Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 7Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 8Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 9Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 10Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 11Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 12Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 13Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 15Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà ảnh 16

Ngắm triền đê cỏ lau trắng muốt tuyệt đẹp bên sông Hồng lúc chiều tà

ANTD.VN - Triền đê bên sông Hồng với những vạt cỏ lau trắng muốt đẹp như tranh vẽ lúc chiều tà. Khá đông người tìm đến đây để chụp ảnh. Nhiều vạt cỏ lau bị dẫm đạp đến nao lòng...