Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 1Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 2Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 3Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 4Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 5Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 6Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 7Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 8Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 9Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 10Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 11Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 12Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 13Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 14Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 15Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội ảnh 16

Ngắm cánh đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp bên sông ngoại thành Hà Nội

ANTD.VN - Cuối tháng 11, cánh đồng hoa cải vàng ngút mắt bên sông ở ngoại thành Hà Nội như níu bước chân người và khiến ai ai ghé thăm nơi này cũng đều phải xốn xang, chẳng nỡ rời xa...