Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện trách nhiệm cầm chừng, mất đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 7-7, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã quán triệt, triển khai Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, các báo cáo đánh giá kết quả công tác quân sự quốc phòng quý II và 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Về phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô lưu ý, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, khó dự đoán; cạnh tranh chiến lược diễn ra ngày càng quyết liệt, quan hệ quốc tế có những diễn biến mới, phức tạp... Quán triệt sâu sắc nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp lãnh đạo chủ yếu của Đảng ủy trong 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy tham mưu với thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 4 quận, huyện (Hoàng Mai, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín) bảo đảm chất lượng, an toàn...

“Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành toàn diện chương trình, kế hoạch huấn luyện, luyện tập, diễn tập; chủ động, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...”, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Đảng ủy phải tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ III; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh một số chủ trương, giải pháp lãnh đạo cụ thể đối với các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và công tác xây dựng Đảng. Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện trách nhiệm cầm chừng, mất đoàn kết; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình hành động, kế hoạch công tác; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới gắn với rà soát, sàng lọc đảng viên...

Với sự nhất trí cao, các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.