Đề cao vai trò người đứng đầu đơn vị trong triển khai Nghị quyết 18

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 5-6, CAQ Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 18 của Đảng ủy CATP Hà Nội, triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết trong CAQ.

Tại hội nghị, Thượng tá Phạm Hải Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ đã quán triệt Nghị quyết 18 của Đảng ủy CATP, nêu rõ, Nghị quyết số 18 đề ra các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phải đạt được và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, rõ ràng; chỉ rõ, phải quản lý chặt chẽ, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh; lấy quản lý, giáo dục, giúp đỡ CBCS tiến bộ làm nền tảng; chủ động phòng ngừa nhất là tự phòng ngừa từ sớm, từ xa là chủ đạo; xử lý là biện pháp không mong muốn nhưng không thể không làm để phòng ngừa chung.

Nghị quyết số 18, khẳng định quyết tâm kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".

Toàn cảnh hội nghị ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị

Xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, khuyến khích tinh thần chủ động, tự phát hiện, tự khắc phục, tự sửa chữa những tồn tại, hạn chế, yếu kém, sai phạm.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Võ Xuân Đương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ đã quán triệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 18, Kế hoạch 181 của Giám đốc CATP Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Đảng ủy CATP về “Tăng cường quản lý phòng ngừa cán bộ chiến sĩ sai phạm trong Công an thành phố Hà Nội” của CAQ Ba Đình.

Theo đó, tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể CBCS và thực hiện nghiêm túc, nhất quán, chất lượng, hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 18. Đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, thành viên cấp ủy các cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra; đặc biệt đề cao vai trò của Thủ trưởng, người đứng đầu từng đơn vị; huy động mạnh mẽ các nguồn lực, các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18.

Cùng với đó, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường quản lý phòng ngừa CBCS sai phạm và vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân trong việc tăng cường quản lý phòng ngừa CBCS sai phạm của đơn vị mình và của CAQ.

Bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 18, các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an để cụ thể hóa thành các công việc, các bước, lộ trình thực hiện đảm bảo khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; đảm bảo đồng bộ. Từng cấp ủy đơn vị trong CAQ phải phát huy tính đoàn kết, thống nhất, kiên trì trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường, quản lý phòng ngừa CBCS sai phạm với phương châm quản lý chặt chẽ, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh; phải xác định tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương…

Thông qua buổi quán triệt nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ và chất lượng đội ngũ Đảng viên, góp phần tăng cường công tác quản lý phòng ngừa CBCS sai phạm tại các chi bộ.