Không gian sáng tạo cho trẻ em

(ANTĐ) - Với sự hợp tác của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia di sản và mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ khai trương “Không gian sáng tạo cho trẻ em” - mở đầu cho chương trình giáo dục mỹ thuật tại bảo tàng vào ngày 21-5.

Không gian sáng tạo cho trẻ em

(ANTĐ) - Với sự hợp tác của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia di sản và mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ khai trương “Không gian sáng tạo cho trẻ em” - mở đầu cho chương trình giáo dục mỹ thuật tại bảo tàng vào ngày 21-5.

Một không gian dành riêng cho trẻ em từ 5-15 tuổi được bố trí ở tầng 3, tòa nhà chính của bảo tàng. Tại đây, các em sẽ được tìm hiểu và khám phá mỹ thuật dân gian, đương đại, mỹ thuật trong nước và quốc tế.

8 hoạt động đầu tiên trong chương trình lần này đã được các chuyên gia xây dựng trên ý tưởng khai thác giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam, những kiệt tác đang được trưng bày tại bảo tàng nhằm giúp các em trải nghiệm và khuyến khích sáng tạo. “Không gian sáng tạo cho trẻ em” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tạo ra một không khí mới gắn bảo tàng với công chúng, gắn bảo tàng với cuộc sống.

Thanh Xuân