Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28

Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28

ANTD.VN - Thương vụ Nga bán tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28 cho Iran đã được "hồi sinh", cho dù trước đó xuất hiện nhiều tin tức cho rằng quá trình đàm phán đã bị hủy.