Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?

Tên lửa siêu thanh Fattah-2 do Iran chế tạo chỉ đóng vai trò 'mồi bẫy'?

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh Fattah-2 nếu đúng như những gì Iran giới thiệu thì nó đủ sức xuyên thủng lá chắn phòng thủ bảo vệ bầu trời Israel.