Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35

Nga thất vọng khi khách hàng Trung Đông không quan tâm tới tiêm kích Su-35

ANTD.VN - Tiêm kích Su-35 có triển vọng xuất khẩu ở mức rất thấp, bất chấp Nga rất nỗ lực quảng bá tới các khách hàng.