Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?

Tên lửa phòng không 358 của Iran có gì độc đáo khiến Nga phải 'thèm muốn'?

ANTD.VN - Gần đây xuất hiện thông tin cho biết Nga rất quan tâm tới tên lửa phòng không 358 của Iran và sẽ mua một số lượng lớn để sử dụng.