Hà Nội: Bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo dân chủ, đoàn kết trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp.

Sáng nay (7-12), kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội sẽ khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động của HĐND thành phố; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; công tác xét xử của Tòa án nhân dân thành phố; công tác kiểm sát của VKSND thành phố...

HĐND thành phố cũng xem xét 6 tờ trình, dự thảo nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề cùng nghị quyết về công tác nhân sự.

Trong đó, một số nghị quyết chuyên đề, gồm: Một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 của thành phố Hà Nội;

Đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2020; Nghị quyết về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên cơ sở khu vực dân cư mới hình thành; chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hội gia đình nhỏ.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, trong đó miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP. Công tác nhân sự được thực hiện theo Đề án của Thành ủy, đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo dân chủ, đoàn kết trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp TP Hà Nội.

Theo Thường trực HĐND TP, nhiều nội dung trình tại kỳ họp thứ 18 có tính chất quan trọng, tác động nhiều mặt đến công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền TP, về đời sống dân sinh, sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong thời gian trước mắt và lâu dài. Thường trực, các Ban HĐND TP đã chủ động tổ chức họp với các cơ quan liên quan trước kỳ họp; khảo sát, thu thập thông tin; triển khai công tác phối hợp tốt nhằm phục vụ thẩm tra các nội dung theo quy định và chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiến hành trong ngày 8/12, tập trung theo từng nhóm vấn đề đảm bảo vừa có chiều sâu, vừa bao quát đủ nội dung công việc và đi đến cùng từng vấn đề (dự kiến chất vấn về công tác quản lý khai thác cát sỏi lòng sông và về kết quả thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của TP).