Bế mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

ANTD.VN - Sáng 10-12, Kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ tư và bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương.
Hà Nội thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2022 đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7,0-7,5%

Hà Nội thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2022 đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7,0-7,5%

ANTD.VN - Sáng 8-12, tiếp tục chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022.