Các Bộ chỉ đạt điểm trung bình về xây dựng và thi hành pháp luật

  • 28/12/2011 22:51
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
(ANTĐ) - Ngày 28-12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế của USAID (Tổ chức phát triển Mỹ) đã công bố chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh các bộ năm 2011 (MEI).

Theo đó, 14 bộ đều có điểm tổng hợp nằm ở mức trung bình. Bộ Tài nguyên và Môi trường đứng cuối bảng với 51,37/100 điểm. Bộ Tư pháp đứng đầu bảng với 59,01/100 điểm.

Hai nhóm hoạt động các bộ đạt điểm khá nhất là “xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” và “tổ chức thi hành pháp luật”. Hai nhóm hoạt động mà các bộ bị chấm điểm hiệu quả thấp nhất là “lấy ý kiến đối tượng chịu tác động khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật” và “rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật”. MEI 2011 dựa trên kết quả khảo sát cảm nhận và phản hồi điều tra của 207 hiệp hội doanh nghiệp cấp trung ương và cấp tỉnh, đại diện cho trên 419.000 doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh trong toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục