22% mẫu rau tại Hà Nội tồn dư thuốc vượt ngưỡng

ANTĐ - Tại Hà Nội, Sở NN&PTNT đã lấy 63 mẫu rau quả trong tháng 8 và tháng 9 để kiểm nghiệm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), 30 mẫu thịt lợn và 30 mẫu thịt gà để phân tích các chỉ tiêu vi sinh và hóa chất.

Kết quả, 14/63 mẫu rau quả có dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn cho phép (chiếm 22,2%), 1/30 mẫu thịt lợn có dư lượng Sulfadimidine vượt mức giới hạn cho phép (chiếm 3,3%) và 6/60 mẫu thịt lợn, gà (chiếm 10%) nhiễm Salmonella. Các mẫu rau, thịt bị phát hiện vi phạm ATTP, Sở NN&PTNT Hà Nội đang truy xuất nguồn gốc.