Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 1Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 2Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 3Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 4Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 5Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 6Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 7Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 8Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 9Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 10Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 11Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 12Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 13Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 14Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 15Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 16Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 17Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 18Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 19Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 20Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 21Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A? ảnh 22

Xe tăng T-64BV Mod 2017 có thể đấu ngang ngửa với T-90A?

ANTD.VN - Xe tăng T-64BV Mod 2017 là biến thể nâng cấp mới nhất từ dòng chiến xa T-64 nổi tiếng của Liên Xô. Ở biến thể này chủ yếu được nâng cấp về giáp và hệ thống điện tử giúp cho xe tăng tác chiến tốt hơn trong điều kiện hiện tại.