Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 1Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 2Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 3Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 4Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 5Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 6Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 7Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 8Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 9Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 10Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 11Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 12Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 13Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 14Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 15Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 16Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 17Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 18Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì? ảnh 19

Mỹ loại biên chiến hạm hiện đại chỉ sau vỏn vẹn 10 năm biên chế nói lên điều gì?

ANTD.VN - Hải quân Mỹ sẽ loại biên 2 chiến hạm tác chiến ven bờ là USS Montgomery và USS Jackson vào năm tới, như vậy là chỉ sau 10 năm biên, loại tàu chiến hiện đại này đã bị loại bỏ, điều đó cho thấy chúng thực sự không hiệu quả như mong đợi.