Xây dựng Công an Hà Nội ngày càng chính quy, tinh gọn, mạnh, linh hoạt

  • 17/08/2020 13:31
  • 0 bình luận
  • Nhóm PV Nội chính; Ảnh Lam Thanh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng nay (17-8), phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh cần xây dựng Công an thành phố theo hướng chính quy, tinh gọn, mạnh, linh hoạt.

Lực lượng vũ trang Thủ đô đổi mới mạnh mẽ, vượt qua thách thức

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô càng phải ra sức, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững cho được sự ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ vai trò nòng cốt.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ và CATP cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Xây dựng Công an Hà Nội ngày càng chính quy, tinh gọn, mạnh, linh hoạt ảnh 1

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần “đổi mới, trách nhiệm cao”, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội Đảng bộ CATP nghiêm túc, trách nhiệm thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 5 năm tới.

Giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống

Cùng với việc đề nghị Đảng bộ CATP cần quán triệt và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ CATP cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ động phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; đồng thời, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Chú trọng tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, làm gương cho cấp dưới.

Xây dựng Công an Hà Nội ngày càng chính quy, tinh gọn, mạnh, linh hoạt ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ CATP cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật. Chăm lo công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác dạy lực lượng Công an nhân dân.

“Xây dựng lực lượng CATP Hà Nội thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng và sức mạnh chiến đấu cao” – đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu.

Khẳng định Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi đại biểu phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ để thảo luận, phân tích, làm sâu sắc thêm nội dung nhằm quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và của TP. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ CATP.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, thay mặt Đảng bộ CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khẳng định đây là nguồn cổ vũ lớn lao đối với cán bộ Đảng viên, và là những định hướng lớn trong công tác Đảng đối với Đảng bộ CATP thời gian tới. Đảng bộ CATP xin tiếp thu và quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục