WB hỗ trợ 50 triệu USD cải cách giáo dục đại học

(ANTĐ) - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc WB vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển đại học trị giá 50 triệu USD cho Việt Nam.

WB hỗ trợ 50 triệu USD cải cách giáo dục đại học

(ANTĐ) - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc WB vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển đại học trị giá 50 triệu USD cho Việt Nam.

Chương trình này nhằm cải thiện quản trị, cải tiến chất lượng dạy học - nghiên cứu, cải thiện trách nhiệm giải trình hoạt động và nâng cao tính minh bạch quản lý tài chính trong khu vực giáo dục đại học. Khoản tín dụng này được Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) tài trợ.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết: "Chương trình này hỗ trợ một số chính sách mà Chính phủ sắp tới sẽ đưa ra nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học.

Chương trình cải cách sẽ giúp hệ thống giáo dục đại học đáp ứng tốt hơn với nhu cầu ngày càng tăng đối với giáo dục đại học chất lượng cao, bao gồm cả việc tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục đại học ngày càng nhiều của khu vực tư nhân".                         

Anh Tú