Vận dụng sáng tạo, đưa nghị quyết vào cuộc sống

(ANTĐ) - Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, chiều 25-5, tại Hà Nội, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản khu vực phía Bắc, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã kết thúc.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng:

Vận dụng sáng tạo, đưa nghị quyết vào cuộc sống

(ANTĐ) - Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, chiều 25-5, tại Hà Nội, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản khu vực phía Bắc, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã kết thúc.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên là người trực tiếp tham gia công tác soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đã truyền đạt, luận giải sâu sắc những quan điểm lớn, những điểm mới và những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XI.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí xuất bản là kênh quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; nâng cao nhận thức, tính chiến đấu, tính tư tưởng, phản ứng mau lẹ để đấu tranh bác bỏ những luồng tư tưởng, các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, trên cơ sở nắm vững nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng và các chủ trương của Đảng về công tác báo chí - xuất bản, các cơ quan báo chí - xuất bản vận dụng sáng tạo, xây dựng kế hoạch, chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền sinh động, truyền tải hấp dẫn các chủ trương, đường lối, các quyết sách của Đảng nêu trong các văn kiện đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, các cơ quan báo chí - xuất bản tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.          

P.V